Jdi na obsah Jdi na menu
 


První čs. partyzánská brigáda Jana Žižky. Přehled akcí. Holešov 1947. (Třetí část - duben 1945)

2. 1. 2013

 

 

 

Duben 1945

1. IV.

Bojem

v Hrabině u Strání zabit 1 Němec – kořist: 2 auta rozbita, 2 Němci raněni.

 

Přepadem

zabit 1 německý důstojník a 1 vojín – kořist. 2 pušky a 2 pistole.

 

Přepadem

80 Maďarů v Pozděchově ukořistěno: 30 pušek, 6 pistolí a 180 ručních granátů.

 

Výstraha

Obec Lhota – střelba v okolí hlídek německých četníků.

2. IV.

Zničeno

na trati Hranice – Valašské Meziříčí 1 lokomotiva a několik vozů.

 

Přepadem

u Uh. Hradiště německému trénu ukořistěno: 1 lehký kulomet, 2 pušky a 2 pistole.

 

Vyhozen

vlak na trati Černotín – Špičky.

 

Bojem

v prostoru Drslavice – Vápenky – Hrabina – Vlčnov – Hluk zastřeleno 8 Němců, 5 raněno – kořist: 80 pušek, 1 automat, 2 kulomety a 17 pistolí. 1 partyzán padl a 2 byli raněni.

 

Zabit

u Jablunky 1 Němec a 1 raněn.

 

Přepadem

v úseku Bojkovice – Pitín ukořistěno: 10 pušek, 1 kulomet, ruční granáty a náboje. Zničeno 1 dělo.

 

Zásobování

třaskavinami. Akce v muničním skladě. Dva partyzáni zahynuli.

 

Destrukce

na trati u Hranic v km 9.07 za Černotínem. Vlak č. 703 vykolejen, destrukcí poškozeno: 1 lokomotiva, 2 služební vody, 3 vozy osobní. Kolej v délce 25 m poškozena. Škoda 650.000 K. Telefonní a telegrafní spojení přerušeno.

3. IV.

Přepadem

u obce Černovír ukořistěno: 3 pušky a 3 pistole.

 

Přepadem

kasáren finanční stráže ve Vápenkách 1 Němec zabit a 2 raněni. Část budovy vyhozena do povětří.

 

Přepadem

v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín ukořistěno: 3.000 nábojů do automatů, 1.000 nábojů do revolverů a 250.000 kusů cigaret.

 

Vyhozen

vlak na trati Lomensk – Lidečko.

 

Zničeny

koleje na trati Horní Lideč – Lužná.

 

Přepadem

ukořistěno: 2 pušky, 29 granátů, 8 pistolí a množství nábojů.

 

Přepadem

zničeno 1 německé auto a zastřeleni 2 němečtí vojáci. U obce Polanka.

4. IV.

Destrukce

železniční trati Hranice – Přerov v km 195.5 za Lipníkem. Nákladní vlak č. 92.637 méně poškozen, vytržena kolej v délce 50 cm. Doprava po jedné koleji.

5. IV.

Zastřelen

německý příslušník (udavač) lesník Iw. Stolba v lese u Saměřic.

 

Průzkum

stanoviště německých tanků v Komárně. Získán 1 automat. Účel akce: zjištění situace pro provedení přepadu a destrukci těchto.

6. IV.

Přepadem

oddílu SS-manů v Komárovicích zastřeleni 3 SS-mani, zničeno 1 auto – kořist: jejich výzbroj a výstroj.

 

Zastřelen

zrádce Heblein ve Val. Kloboukách a ukořistěno: 2 lovecké pušky a 1 pistole.

 

Přerušeno

vedení Zlín – Vsetín na úseku Lípa – Zádveřice.

 

Zničeno

telefonní vedení v prostoru Komůrka – Lopeník.

 

Přepadem

zbroj. závodu v Bojkovicích ukořistěno: 600 ručních granátů.

 

Přepadem

maďarské jednotky ve Starém Městě zabiti 3 Němci, 3 zraněni – kořist: 6 automatů, 4 pistole a třaskaviny.

 

Přepadem

německé jednotky u Suché Lozi zabito 8 Němců a 6 raněno – kořist: jejich výzbroj.

 

Přepadem

v Lidečku ukořistěny 3 pušky.

7. IV.

Nálož

položena na železniční most.

 

Zničeno

10 sloupů telefonního vedení mezi Horní Lidčí a Vel. Příkazy.

 

Zničena

kancelář gestapa náloží v Horní Lidči.

 

Zničeno

vojenské telefonní vedení v úseku Bojkovice – Pitín.

 

Přepadem

německé jednotky v úseku Hradčovice – Drslavice ukořistěno: 5 pušek, 1 automat, 7 pistolí, 8 granátů a munice.

 

Přepaden

byt Němky Šifrové a poučena, jak má zacházeti s Čechy.

 

Přepad

poštovního úřadu, pily a obecního úřadu v Tršicích. Předtím návštěva kinopředstavení. Účel akce: morální.

 

Převoz

výbušnin a destrukčních prostředků z Hor. Nětčic do Lešné Lhotky.

8. IV.

Pobito

11 Němců v prostoru Troják – Rajnochovice.

 

Pobito

9 SS-manů v prostoru Vičanov a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Zničeno

telegrafní a telefonní vedení asi 1.500 m v prostoru Slavičín.

 

Zničeno

vojenské telefonní vedení Komňa – Lopeník.

 

Přepad

maďarského transportu na železniční stanici Police. Boj trval 1 hodinu. 4 Maďaři mrtvi a 3 raněni. Z přivolaného Jagdkomanda zastřelen hauptman Jorkat. Získáno: zbraně, střelivo a výstroj.

 

Přepad

maďarské skupiny na cestě k Simři. Bojem odzbrojeno 6 maďarských vojáků.

9. IV.

Přepadem

asi 700 Němců a Maďarů zabito 48 Němců a 168 raněno. - Pro napadení dalším oddílem kořist žádná.

 

Přepadem

Němců v Zádveřicích zajato a zabito 28 Němců.

 

Pobito

96 Němců v prostoru Chvalčov – Hošťálková – Rajnochovice; kořist: jejich výzbroj a výstroj.

 

Zničeno

telefonní vedení Liptál – Jasenná.

 

Zastřelen

1 německý vojín po přestřelce s německým oddílem v Kudlovské dolině.

 

Přepadem

německé nákladní autokolony zničeno 1 auto.

 

Přepadení

maďarské jednotky v Dešné a odzbrojení.

 

Popraveni

2 němečtí špioni v Prlově.

 

Přepad

německé četnické stanice v Hutiskách.

 

Přepadem

v Pulčinách zabiti 2 Němci; kořist: jejich výzbroj.

 

Zničeno

telefonní vedení mezi Lužnou a Lidečkem.

 

Přepadem

německé jednotky v Uh. Brodě ukořistěno: 8 pušek, 5 automatů, 1 kulomet, 5 pistolí, 1 bedna granátů a 1.000 nábojů.

 

Přepadem

německého auta v Jasenné ukořistěny pušky a náboje.

 

Přepadem

v Lužné zabito 5 Němců a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Zabit

1 Maďar v Divokách.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Lůžkovicích ukořistěno: 2 automaty a 3 pistole.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Lutyni ukořistěno: 3 kulomety a 1 automat.

 

Zásobování

v mlékárně Šišma. Provedeno zajištění másla.

 

Přepad

pily u Rajnochovic a přestřelka se stráží.

10. IV.

Zastřelen

1 německý důstojník a 1 voják v úseku Jablunka – Lazy, ukořistěn: 1 automat a 1 pistole.

 

Přepadem

zámku v Pavlovicích ukořistěno: 30 ruských automatů.

 

Převedeni

3 vojíni Rudé armády přes frontu.

 

Přepadem

maďarského oddílu na Baráku u Vizovic ukořistěno: 47 pušek, 1 automat, 12 pistolí a granáty. 1 Maďar raněn.

 

Přepadem

německé jednotky v Zádveřicích ukořistěno: 1 automat a 1 pistole.

 

Přepadem

maďarského oddílu u Zádveřic ukořistěno 6 automatů a 3 pistole.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Lůžkovicích ukořistěno: 2 automaty a 3 pistole.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Lutonině ukořistěno: 3 kulomety a 1 automat.

 

 

Padl komisař a kapitán brigády „Jana Žižky“ Štěpanov na Černavě; jeho smrt pomstěna ihned zabitím 27 Němců. Pochován na Černavě.

 

Vyhozeno

muniční skladiště u Grygova.

 

Zničeno

v Malenovicích 5 kabelů a 140 m linek telefonního vedení.

 

Přepadem

u obce Strání zabit 1 německý vojín a 3 raněni; kořist: jejich výzbroj.

 

Přepad

starosty v Choryni. Získáno: 1 puška a náboje.

 

Přepad

Volksturmu v Loučce. Posádka zajata, ukořistěny zbraně a munice.

 

Přestřelka

s vlasovskou hlídkou mezi Šišmou a Pavlovicemi. 2 Maďaři zabiti.

11. IV.

Přepadem

posádky ve Skaličce u Hranic zabito 9 Němců a 7 zajato. Kořist: jejich výzbroj a výstroj.

 

Přepadem

zničeno německé auto v Lidečku.

 

Zničeno

telefonní vedení Bzová – St. Hrozenkov.

 

Zabit

německý kurýr.

12. IV.

Přepadem

německého oddílu v Lačnově ukořistěno: 3 pušky, 150 nábojů a osvobozeni 4 ruští zajatci.

 

Zničeno

150 m telefonního vedení v Lačnově.

 

Zničeno

kabelové spojení se Zlínem.

 

Zabiti

2 Němci v Prlově a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Přepadem

u Boršic ukořistěno: 2 pušky, 1 pistole a granáty.

13. IV.

Zničeno

1.500 m vojenského káblu v Lačnově.

 

Přepadem

německé hlídky na Vizovsku ukořistěno: 5 pušek a náboje.

 

Přepadem

německé hlídky u Suché Lozi ukořistěno: 3 pušky, 1 automat, 1.040 nábojů a postřihány dráty vojenského telefonu.

 

Přepad

SS-důstojníka Kunze. Získáno: 1 pistole a náboje.

14. IV.

Přepadem

německého auta zabit německý důstojník ve Val. Kloboukách.

 

Vyhozen

vlak u Poličky.

 

Bojem

u Polomu zastřeleno 38 SS-manů.

 

Přepadem

zničena nákladní auta benzinu a 2 Němci zastřeleni.

 

Přepadem

u Telecího ukořistěno: 4 kulomety, 12 automatů a 35 pušek.

 

Přepadem

u Jimramova ukořistěno: 4 polní děla, 8 kulometů, 2 těžké kulomety a 12 minometů.

 

Bojem

u Unčína zničeno 15 aut se střelivem.

 

Destrukce

muničního skladu ve Valšovicích. 17 tun třaskavin zničeno.

 

Přepad

maďarské skupiny u Valšovic. Bojem získáno: 3 pušky, 1 pistole a střelivo.

15. IV.

Boj

s německými oddíly na Černavě u Bystřice p. H. Padli 2 partyzáni (zničili vysílačku).

 

Přepadem

německého oddílu v Roštíně zabito 20 Němců; kořist: 10 pušek, 7 pistolí, zničen 1 tank, 1 traktor, 1 auto, 1 motocykl a zničeno 1 protiletadlové dělo.

 

Zabit

u Chvalčova gestapák Květ. Černý.

 

Přepadem

německého oddílu zabit 1 Němec, 2 raněni, 2 koně zabiti a ukořistěn 1 kulomet.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Lidečku ukořistěno: 2 pušky, 5 granátů, radiotelegrafické zařízení a telegrafický přístroj zničen.

 

Zabito

7 Němců v úseku Chvalčov – Tesák a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Přepadem

zabito 8 SS-manů v Rusavě a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Destrukce

muničního skladu. Zničeno skladiště prachu.

16. IV.

Vykolejen

vlak s vojáky u Babic a rozebráno výhybkové zařízení.

 

Zabit

zrádce Hrňa s manželkou v hájence u Pozděchova.

 

Zabit

zrádce na Jasenských pasekách.

 

Přepadem

německého auta v Horním Lidči ukořistěno 5 pancéřových pěstí.

 

Zastřeleno

5 německých důstojníků v Hošticích.

 

Zničeno

telefonní vedení mezi Žilokovou a St. Hrozenkovem.

 

Zničen

polní telefon Bojkovice – Záhorovice.

 

Zabiti

na Vizovsku 2 němečtí vojáci.

 

Zničení

1 nákladního auta v lesíku a Lipníka.

17. IV.

Zabiti

3 Němci a zničeny protitankové překážky v Lomensku.

 

Přepadem

v Prlově zabito 10 Němců, 2 zajati a zničeno 5 aut.

 

Přepadem

v Doprčicích ukořistěno: 1 automat a 1 pistole.

 

Přepadem

v prostoru Veletinky – Hradčovice ukořistěno: 11 pušek a munice.

 

Přepadem

v prostoru Boršice – Hluk ukořistěno: 4 pušky, 3 pistole a 1 pancéřová pěst.

 

Přepadem

hlídky Jablunka – Vsetín ukořistěn 1 automat.

 

Přepadem

na Vizovsku zabiti 2 Němci, 1 raněn; ukořistěno: 2 pušky, 1 pistole a náboje.

 

Bojem

u Rusavy zabito 15 SS-manů a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Přepadem

v Jarcové ukořistěna 1 puška a 2 pistole.

 

Přepadem

v Bojkovicích zabiti 3 Němci; kořist: 2 pušky a 1 pistole.

18. IV.

Bojem

u Bystré zabiti 2 SS-mani a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Zničen

vlak mezi Žerotínem a Špičkami.

 

Zničen

nákladní vlak stěhující zbrojovku z Povážské Bystrice na trati Val. Meziříčí – Hranice.

 

Bojem

u Kostelce zabiti 2 Němci a ukořistěno: 3 pistole, 3 automaty, mnoho nábojů, granáty a 1 Němec raněn.

 

Bojem

u Pulčiny zabiti 2 Němci, 1 raněn a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Zničena

trať v Lužné a telefonní vedení.

 

Popraveni

2 příslušníci SS oddílu Rusava – Ráztoka.

 

Přepadem

zámku v Loučce ukořistěno: 30 pušek, 8 pancéřových pěstí, 1 kulomet, 300 ručních granátů a několik tisíc nábojů.

 

Přepadem

muničního vlaku u Val. Meziříčí zničena 1 lokomotiva a několik vagonů se střelivem a municí.

 

Zastřeleni

4 SS-mani, Horní Ves u Skalky.

 

Zastřeleno

6 SS-manů, Lukov – Kašava.

 

Zastřelení

5 SS-manů, Rusava – Ráztoka.

 

Poprava

2 SS-manů, hájovna Minsk, Rusava.

 

Přepadem

u Johanové ukořistěno: 2 kulomety, 1 automat a 9 pušek.

 

Přepadem

zabita 2 členná německá hlídka, Topolná – Uh. Hradiště.

 

Destrukce

nákladního vlaku čís. 99520 na trati Hranice – Val. Meziříčí, za Černotínem v km 9.5. Vojenský vlak pozůstávající ze 60 vagonů a 2 lokomotiv zničen (spálen). Obsah nákladu benzin a munice a jiný válečný důležitý materiál zničen. Dvoukolejná trať v délce 85 metrů těžce poškozena. Doprava přerušena. telegrafní a telefonní spojení podél trati zničeno. Škoda na železnici 950.000 K.

 

Destrukce

na trati Lešné – Lhotce neprovedena. Přípravná nálož nešťastnou náhodou explodovala a vlastní destrukční skupinu zabila. 6 mrtvých a 1 těžce zraněný.

 

Přerušení

polního telefonního vedení v zámku v Lipníku.

 

Přepad

SS-důstojníka v domě. Získáno: 1 puška a 1 brokovnice.

19. IV.

Přepadem

podniknut pumový útok na zbrojnici v Prostějově.

 

Přepadem

podniknut útok na vlak u Babic s láhvemi benzinu.

 

Bojem

odstřelování ustupujících armád v úseku Prostějov – Donamyslice; kořist: 1 puška, 1 granát, náboje a zničena vojenská pošta.

 

Bojem

v úseku Přerov – Olomouc zabito 26 Němců, 60 raněno a ukořistěno: jejich výzbroj (mnoho automatů, pušek, kulomety, granáty, střelivo atd.).

 

Bojem

u Prlova získáno množství nábojů.

 

Bojem

v prostoru Horní Lideč – Pozděchov zabito 39 Němců, 51 raněno, 4 auta zničeny, destrukce budovy gestapa a zničena vysílačka.

 

Bojem

mezi Vizovicemi a Vsetínem zabiti 2 Němci, 2 zajati a zničena 2 německá auta.

 

Přepadem

vojenského skladiště v úseku Hluk – Kunovice ukořistěno 7 pušek, mnoho granátů a nábojů.

 

Bojem

u Boršic zabito 8 německých vojínů a několik raněno.

 

Bojem

v okolí Ploštiny padli 2 partyzáni. Ploština vypálena, 22 civilních osob hozeno do ohně; provádělo Jagdkomando.

20. IV.

Zajato

10 příslušníků Vlasovovy armády. 1 okamžitě popraven.

 

Přepadem

německé hlídky ukořistěny 2 pušky.

 

Vyhozena

trať mezi Lešnou a Hustopečemi.

 

Zničeno

vysoké napětí mezi Vsetínem a Jablunkou.

 

Zabit

německý špion u Prlova.

 

Přepadem

odzbrojena skupina Maďarů v Dol. Nětčicích. Získáno: 5 pušek, 3 pistole a 15 granátů.

 

Destrukcí

vyhozen most na těšínské silnici v km 30.200.

21. IV.

Přepadení

německé hlídky u Bojkovic; ukořistěny 4 pušky a pistole.

22. IV.

Přepadem

zabiti 3 Němci a ukořistěno: 3 pušky, 1 pistole a 30 nábojů.

 

Přepadem

německé hlídky v Semetíně zabiti 3 němečtí vojíni a 5 SS-manů. Zničen vojenský telefon a telefonní vedení.

 

Přepadem

zabita německá hlídka.

 

Zabit

německý špion u Zděchova.

 

Odzbrojení

20 Maďarů. Získáno: 20 pušek a 2 automaty, 2 bedny granátů a střelivo.

 

Odzbrojení

5 Němců u Drahotuš. Získáno: 5 pušek a střelivo.

23. IV.

Zničen

polní telefon v prostoru Bojkovice – Komňa – Záhorovice – Pitín.

 

Přepadem

v Kamenolomu Skalka získáno 50 kg dynamonu.

24. IV.

Bojem

s Němci získána bezdrátová vysílací radiotelefonická stanice v úseku Kašava – Lukov.

 

Přepadem

hlavního skladu tabáku ve Val. Kloboukách ukořistěno 34.000 cigaret.

 

Zachráněni

2 letci z havarovaného sovětského letadla a dovedeni do štábu.

 

Destrukce

na trati Hranice – Drahotuše. Akce nebyla dokončena následkem selhání miny.

 

Přepad

četnické stanice Soběchleby. Zastřeleni 2 němečtí četníci. Získáno: 1 puška a 1 pistole.

25. IV.

Odzbrojení

SS-mani na Ráztoce a získány 2 automaty.

 

Přepadem

u Drslavic zastřeleno 14 Němců, 17 zajato; ukořistěno: pušky, kulomety a munice.

 

Přepadem

maďarské hlídky v Lidečku ukořistěno: 2 pistole a 2 pušky.

 

Přestřelka

při přechodu do Sudet na destrukční práce v prostoru u Špiček. 1 německý voják zastřelen.

26. IV.

Přepadem

vojenských vozů u obce Krhové zabiti 3 Němci a ukořistěno: 1 automat a 2 pušky.

 

Přepadem

u obce Prusy u Přerova zabit 1 Němec, zničena vysílací stanice, ukořistěny 2 automaty, 3 pistole a střelivo.

 

Ničení

soustavné polního telefonu.

 

Přepadem

Němců na Vařákových pasekách ukořistěno: 1 kulomet, 2 automaty, 4 pistole, 5 pancéřových pěstí a 3 Němci zabiti.

 

Rozhazování

letáků mezi německým a maďarským vojskem.

 

Zničení

telefonního spojení mezi Hranicemi a Špičkami.

27. IV.

Přepadem

u Val. Meziříčí zajati 2 Němci a rozbita německá vysílací stanice.

 

Přepadem

u Kunovic zabito 40 Němců, 7 zajato a ukořistěna jejich výzbroj. Ztráta 7 partyzánů.

 

Přepadem

u Hutisk demolována četnická stanice.

28. IV.

Zajata

skupina maďarských důstojníků a vojáků v počtu 15.

 

Přepadem

u obce Polanka ukořistěny pušky, pistole, granáty, náboje a zničena 2 vojenská auta.

 

Boj

s německou jednotkou v úseku Podolí – Popovice; 2 Němci zajati, ztráta 3 partyzánů a 4 partyzáni zraněni.

 

Přepadem

zničeny na letišti u Prostějova polní dílny, reflektory a letecký materiál.

 

Přepadem

odzbrojen 1 německý poddůstojník. Získáno: 1 pistole a střelivo.

 

Přepadem

odstřelení 1 německého důstojníka u Radíkova.

 

Přepad

3 SS-manů u Oseka. Získáno: 3 pistole a střelivo.

29. IV.

Přepadem

německé hlídky v Jasenné zabit 1 Němec; kořist: 1 puška, 1 automat a 2 pistole.

 

Zastřelen

SS-man Baumgartl v Lešné.

 

Přepadem

německého auta 1 Němec zabit a vůz spálen.

 

Přepadem

německé hlídky Lužná – Lidečko 3 Němci zabiti.

 

Bojem

na Bunči z 19 S-manů ve 14 hodin zabito 9 SS-manů, v 16 hodin obsazena obec Salaš, zabito 27 SS-manů a 18 Vlasovců.

 

Přepadem

německého trénu, Zádveřice – Horní Lhota, zabito 5 Němců.

 

Přepadem

u Lešné zabiti 2 Němci.

 

Přepadem

vojenského vlaku u Prostějova; kořist: 6 kulometů a sanitní materiál.

 

Přepadem

u Vícova zničena 4 auta a zabito 25 SS-manů.

 

Přepadení

četnické stanice v Lešné.

 

Přepad

německé vojenské posádky ve Skaličce. Při přestřelce 19 Němců zastřeleno, 1 partyzán těžce raněn a 10 ruských zajatců osvobozeno.

 

Přepad

četnické stanice ve Všechovicích.

 

Destrukce

mostu u Podhoří. Účel: uzavřít cestu k Moravské bráně.

 

Zničeno

telefonní vedení u Hustopeče.

30. IV.

Popraven

1 Vlasovec.

 

Přepadem

německé posádky v Loučkách ukořistěno: 20 pušek a zastřeleny koně.

 

Dopaden

velitel Werkschutzu z Bojkovic u Luhačovic.

 

Přepadem

maďarského auta s důstojníky ukořistěno: 2 pušky, granáty, pistole a auto zničeno.

 

Přepadem

německé posádky u Vizovic ukořistěno: 47 pušek, 1 automat a 12 pistolí.

 

Zabita

německá hlídka u Zádveřic a ukořistěna její výzbroj.

 

Zabiti

2 Němci v prostoru Lukoveček – Přílepy.

 

Vražda

našich civilních osob u Holešova, celkem 5. Vraždil Kreiger, gestapák ze Zlína. Chytil je npor. Bussel z Holešova.

 

Zastřelen

npor. Schuppo Bussel na výstrahu Schuppo Holešov, leží u Svačiny, Lukoveček.

 

Zastřelení

6 Němců z posádky Holešov (Holešov – Přílepy).

 

Zastřelení

2 Němců z posádky Holešov (Lukoveček – Přílepy).

 

Bojem

zabiti 4 Němci u Chomýže, Bystřice p. H.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Zádveřicích ukořistěno 6 automatů a 3 pistole.

 

Přepadem

zničeno kulometné hnízdo na Bečovni.

 

Přepadem

na Sirákově maďarský oddíl odzbrojen a ukořistěno: pušky, granáty, munice a pistole.

 

Přepadem

zajato 12 Maďarů a 4 Němci; Lukoveček – Přílepy.

 

Zničeno

telefonní vedení v Potůčkách.

 

Přepadem

u Říkovic zabiti 3 Němci, 1 raněn a ukořistěno: jejich výzbroj, 2 bedny nábojů a zničena 4 nákladní auta.

 

Přepadem

u Loučky zabito 25 Němců a ukořistěno: jejich výzbroj, 1 kulomet, 50 granátů, 6 pancéřových pěstí a náboje.

 

Přepadem

německé hlídky 3 Němci zabiti, 2 raněni a přerušeno telefonní vedení Zádveřice – Zlín.

 

Přerušen

kabel Přerov – Zlín – Uh. Hradiště.

 

Přepadem

v Liptále 31 Němců zastřeleno, 11 raněno a ukořistěno: 33 pušek, 1 automat, 4 kulomety, 300 granátů a rozbit německý autobus.

 

Bojem

u Hovězí ztráta 8 partyzánů. Kolik padlo Němců není známo.

 

Přepadem

u Prštného ukořistěno: 3 pušky a 85 granátů.

 

Přepadem

u Vápenek zabita 1 německá hlídka.

 

Bojem

u Strážnice – Nivnice 11 Němců zabito, více raněno a padl 1 partyzán.

 

Přepadem

u Kunovic zničeno signalisační zařízení, telefonní a telegrafní vedení, výhybky, demontovány kolejnice a ukořistěno 9 kulometů.

 

Přepadem

u Derfle – Vésky ukořistěno: 12 pušek, náboje a granáty.

 

Přepadem

u obce Polom 38 Němců zastřeleno.

 

Přepadem

u Lukovečka zajato 15 Maďarů (dovedeni do Zlína).

 

Přepadem

zabito 8 Němců; Hošťálková – Ratiboř.

 

Převoz

zraněného partyzána Gryšky ve Skaličce ze Šraňkou u Zámrsk do Němetic.

 

Odzbrojení

2 německých vojáků v Miloticích n. B.