Jdi na obsah Jdi na menu
 


První čs. partyzánská brigáda Jana Žižky. Přehled akcí. Holešov 1947. (První část - září 1944 až únor 1945)

2. 1. 2013

Několik poznámek na úvod (T-H)

 

A máme zde slíbený Přehled akcí I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, jež v roce 1947 v Holešově vyšel. Minule jsme jasně prokázali, že takový partyzán není žádný spisovatel. Takový partyzán však též není žádným statistikem. Následný Přehled akcí je toho jasným důkazem. Vyplněn byl na základě zápisů z bojových deníků velitelů jednotlivých skupin. Válečná administrativa nebyla na úrovni té nynější. Za války se nejprve bojovalo a byl-li čas, vypisovala se lejstra. K jeho vyplnění nebylo zapotřebí razítko velitele nepřátelského oddílu, nejbližší četnické stanice a politického komisaře brigády. Vypsat deník je jedna věc. Udělat z těchto škrábanic Přehled akcí je věc druhá. Tak se zde setkáváme ze zápisy poměrně podezřelými:

 

9. IV.           Přepadem        maďarského oddílu v Lůžkovicích ukořistěno: 2 automaty a 3 pistole

                    Přepadem        maďarského oddílu v Lutyni ukořistěno: 3 kulomety a 1 automat.

10. IV.         Přepadem        maďarského oddílu v Lůžkovicích ukořistěno: 2 automaty a 3 pistole

                    Přepadem        maďarského oddílu v Lutonině ukořistěno: 3 kulomety a 1 automat.

Partyzán není spisovatel. Partyzán není statistik. A partyzán není ni geograf. Tato skutečnost jej opravňuje komolit názvy vísek. Mnohdy až k nepoznání. Partyzán klidně přeruší telefonní vedení mezi Žilokovou a Starým Hrozenkovem. Patrně jedná se o Žítkovou. Pokud by v Žilokové odzbrojil německou hlídku, budeme v kýblu. Partyzán se neřídí striktně údaji katastrálního úřadu. Leží hospoda na Dušné u Vsetína, u Bystřičky či u Růžďky? Lešná je u Zlína i u Valmezu. V Lešné zastřelen byl SS-man Baumgartl, přepadena četnická stanice a u obce zabiti dva Němci. Jak as po bojové akci zjišťuje počet mrtvých a raněných nepřátel? Partyzánské odbory v kolektivní válečné smlouvě opomenuly vymínit si pracovní volno o víkendech. Partyzánovi je jedno, je-li středa či neděle. Na 50 dm3 v bunkru musí nacpat sebe, samopal a náhradní ponožky. Kde by se vzalo místo na stolní kalendář?  Problémů je zde mnoho. I tak jest možno považovat Přehled akcí za poměrně objektivní. Při psaní deníku může partyzán zveličovat své zásluhy. Ale nepřehánět, prosím. Takový bojový deník nepíše, chtějíc se po válce vytahovat před vnoučaty. Bojový deník píše jako výkaz činnosti pro své nadřízené. A takový nadřízený má tendenci tázati se, kdeže vlastně jsou ty dva těžké kulomety, jež měl minulý týden šlohnout Němčourům. Je možno zveličovat zásluhy i při sestavování Přehledu. Ale ne tak moc. V roce 1947 jsou válečné události v myslích stále živé. Poukazovat na své, nepopiratelné, zásluhy a chlubit se přitom imaginárními úspěchy by bylo poměrně kontraproduktivní. Byť škoda 15.000.000 (slovy patnáct mega) způsobená německému hospodářství vyrabováním skladu s prádlem je přeci jen dosti přemrštěná. Takovou cenu by neměly vlněné spoďáry ni u Stalingradu. Na druhou stranu není seznam akcí úplný. Jak je v závěru podotknuto. Kdo se již seznámil s Údernou rotou a chtěl by zde popsané boje zkonfrontovat s Přehledem, neuspěje. Jerryho deník očividně použit byl při psaní jiné práce. Kdo chtěl by se problematice této věnovati systematičtěji, nechť neopomene dílo Jiřího Radimského. Citace uvedena je na konci odstavce. Možno k ní vyslovit výhrady. Ani tato není, přirozeně, kompletní. I některé prokazatelné akce z Přehledu zde chybí. Však J. Radimský si, jako jeden z prvních, ne-li úplně první, povšiml, že zastřelili-li partyzáni v Lešné SS-mana Baumgartla, musel tuto událost někdo i vyšetřovat...

Radimský, Jiří (1965): Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí na Moravě 1943–1945. Sborník archivních prací XV, str. 3 – 172.

  

 

 

Přehled akcí

 

 

 

 

 

Září 1944

10. IX.

Boj

První partyzánské jednotky překročily hranice Moravy na Javorníku u Podťatého.
Okolo 9 hodin ráno nastoupily silné německé jednotky branné moci proti partyzánům.
Partyzánské jednotky byly rozloženy dle plánu na návrších nad Podťatým a držely bitvu až do 11 hodin v noci. Němci ustoupili. 50 násobná přesila posádek: Vsetín – Rožnov – Ostrava – Karlovice, ztratila dle hlášení sedláků z Karlovic 59 mrtvých a více jak 300 raněných. Zničena byla 2 německá auta.
Se strany partyzánů padl kulometčík Zábojník. Ve 12 hodin v noci byl nařízen ústup, jelikož Němci nastupovali znovu v nových formacích a větší síle.
Ústup byl proveden nerušeně a v pořádku směrem ke Slovensku.

14. IX.

Boj

Přijat boj na Javornících s německými jednotkami. Boj byl držen 5 hodin. Jelikož Němci měli lepší posice a boj byl zřejmě ztracen, byl nařízen ústup. Kolik mrtvých měli Němci nedalo se zjistiti.
Na naší straně padlo 20 partyzánů a nezvěstných bylo 39, raněno a vzato s sebou bylo 5 partyzánů.
Ústup byl proveden se vší výzbrojí a výstrojí.

27. IX.

Boj

Napadeny svazy partyzánů na Štiavníku Němci. Němci zde nastoupili s tanky.
Nastoupeny německé posádky: Vlachovice – Velká Bytča – Puchov – Pov. Bystrica – Žilina – Vsetín – Makov – M. Ostrava.
Celkem: 4 pluky, 1 prapor útočné vozby a 1 prapor vlasovské jízdy.
Partyzánský svaz byl obklíčen. Němci pálili minomety a těžkými kulomety.
Boj na Štiavniku trval 5 dnů.
Partyzánský svaz rozbit. Skupiny však ustoupily v noci a probily se směrem k Malým Karlovicím. Ostatní padli nebo se stali nezvěstnými.

I. čsl. partyzánská brigáda Jana Žižky, která mezitím dostala se na Moravu, provedla za měsíc září tyto akce:
Zničeno telefonní vedení v prostoru Šumic. Přepadení kasáren finanční stráže v Karlovicích, při tom pobiti 4 Němci a 7 raněno.
Proveden výbuch ve škole ve V. Karlovicích, kde byli ubytováni Němci. Partyzán v úboru kominíka opatřen minami šel do školy vymetati komín. Při práci vložil časovou bombu do komína. Počet mrtvých a raněných Němců nemohl být zjištěn.

 

 

 

 

 

Říjen 1944

1. X.

Zničeno

50 kg střelného prachu v muničním skladě v lese u Valšovic.

 

Přepaden

oddíl chránící havarované letadlo a ukořistěny 2 těžké kulomety.

 

Destrukcí

přerušeno telefonní vedení Vsetín – Valašské Meziříčí.

3. X.

Bojem

s německými jednotkami u Lidečka bylo zabito 8 německých vojáků, 13 raněno a zničeno 1 auto.

4. X.

Přepadem

německé kolony u Lidečka zastřeleno 8 německých vojáků.

5. X.

Zničeno

telefonní vedení k čet. stanici v Podhradní Lhotě.

9. X.

Přepadem

odzbrojeni 2. protek. četníci v Soběchlebích. Získáno: 2 pistole s náboji.

10. X.

Převedeno

25 anglických, francouzských a jugoslávských zajatců na Slovensko.

15. X.

Vyhozením

kolejnic, ukořistěnými třaskavinami a destrukční práce na trati Přerov.

 

Zabaven

sklad obuvi německé armády v Ratiboři.

17. X.

Zabaven

sklad obuvi v Hošťálkové, prodejna Baťa, sklad textilu obchodníka Kováře v Hošťálkové.

18. X.

Odzbrojení

četnické stanice v Podhradní Lhotě. Ukořistěno 5 pistolí, 30 nábojů, zničeno telefonní vedení, ukořistěny uniformy a gumové pláště.

20. X.

Odzbrojení

četnické stanice Hošťálková, ukořistěny pistole.

 

Výstraha

všem kolaborantům a udavačům. Přepadení bytu místopředsedy ligy proti bolševismu a udavače (býv. starosta) Zmeškala v Nahošovicích. (Dal zatknout 4 ruské zajatce, kteří prchali ze zajetí) Před spravedlivým trestem zachránil se tím, že nebyl doma. Byt demolován. (4 R., 4 Č.)

23. X.

Přepadem

získány pistole na Vizovsku.

25. X.

Bojem

s německými jednotkami u Hovězí ukořistěno: 9 kusů karabin a 1500 kusů nábojů.

 

Destrukce

v okrese kyjovském konány celý měsíc.

29. X.

Bojem

s německými jednotkami na Valašsku v obcích: Hovězí – Racková – Jasenice, zabito 30 německých vojáků a ukořistěno 13 pušek a 1.500 kusů nábojů.

30. X.

Přepadení

četnické stanice Liptál.

 

 

 

 

 

Listopad 1944

1. XI.

Přepadem

muničního skladu mezi Tlumačovem a Baťovem ukořistěna munice a třaskaviny.

2. XI.

Odzbrojení

četnické stanice ve Slušovicích, ukořistěny 2 pistole, 20 nábojů a 2 gumopláště.

3. XI.

Vyhozením

kolejnic zničena 1 lokomotiva mezi Hulínem a Říkovicemi.

4. XI.

Boj

Tohoto dne nastoupily silné německé svazy na Horních Bečvách k likvidaci partyzánských jednotek.
Zradou npor. Dvořáka byl partyzánský štáb rozbit, mnoho partyzánů pobito, mnoho zajato a velitel Jan Ušiak raněn.
Dne 5. listopadu, kdy nastoupily znovu německé jednotky k likvidaci partyzánů u Čeladné, byl Jan Ušiak zabit.
Pohřben jest na hřbitově v Čeladné.
Mnoho našich chlapců uchýlilo se do M. Ostravy, kde (zradou) byli v hotelu zaskočeni a zajati.

5. XI.

Zastřelen

protek. četník v Soběchlebích (více služebně horlivý).

6. XI.

Boj

s německými oddíly v úseku Horní a Dolní Bečvy, padlo 6 partyzánů, velitel čety specielní – podrievniků (minérů) st. seržant Pávka a jeho zástupce Zachar.

 

Přepad

hajného v Příkazech (Češek). Získáno: 1 puška, 15 nábojů.

 

Přepad

Němce Vlad. Gotljareva, lesníka v Loukově 109. Účel akce: získat zbraně.
Ukořistěno: 3 pušky, 1 brokovnice, 1 flobertka, 130 nábojů.

 

Přepad

všechovické četnické stanice. Účel akce: získání zbraní. Ukořistěno: 2 pušky, 2 pistole, střelivo, peníze. Přetrhání telefonního vedení. Akce provedena v 01:00 hod.

9. XI.

Bojem

byl zabit velitel odradu mjr. RA Čečerin ze skupiny Stařík.
Komisař Ludvík, člen štábu odradu Vašek, padl v prostoru Bečev.

10. XI.

Přepadem

u obce Hošťálková zastřelen gestapák Hump.

 

Přepadem

ukořistěny 2 pušky z ubikací německé jednotky v Ústí.

12. XI.

Přepad

četnické stanice, pošty, tabákového skladu v Kelči. Účel akce: získání zbraní – ničení spojení – získání kuřiva. Získáno: 3 pistole, 135 nábojů, zničena telefonní ústředna, odebráno 90.000 cigaret (50.000 Kč). Získané věci odvezeny do Mikulůvky.

13. XI.

Vykolejen

vlak a vykolejena lokomotiva u obce Lužná.

15. XI.

Bojem

s německými jednotkami u Slavkova ukořistěno: 3 pušky, 1 automat, 1 granát a velké množství střeliva.

 

Zastřelen

udavač Čipera z Bystré.

 

Bojem

s německými jednotkami u Prostějova ukořistěno: 155 pušek, 8 kulometů, 8 beden nábojů, celkem 6.000 kusů, 8 beden pancéřových pěstí a jedna bedna dýk pro SS-many.

17. XI.

Bojem

s maďarskými jednotkami v Rakové u Vizovic získáno: 4 pušky a 1 automat.

 

Přepadem

zničeny 4 německé nákladní automobily v lese u Rackové.

 

Přepadem

vojenského vlaku s municí v Polance, okres Vsetín, zničeno: 1 lokomotiva a 6 vagonů se střelivem.

19. XI.

Přebírání

zbraní dodaných vzdušnou cestou z rozkazu Jiřiny Hoffmanové z Valašského Meziříčí.

20. XI.

Ukořistěno

1 puška a 12 nábojů u Vinklárka ve Skaličce.

21. XI.

Přepadem

les. správce Otty Horáka v Bílavsku získána 1 puška a 30 nábojů.

22. XI.

Bojem

s německou stráží u obce Liptál ukořistěny 2 kusy těžkých kulometů.

 

Přepad

německého příslušníka „Ortsleitra“ Alfréda Göbla v Kelči 214. Získáno: 1 pistole, peníze, oděv. Škoda 100.000 K. Byt demolován. Akce provedena v 18:30 hod.

23. XI.

Přepad

německého příslušníka Karla Honzíka ve dvoře Vidláč. Účel akce: získání zbraní a potrestání. Ukořistěno: 1 pistole a oděv. Škoda 9.000 K.

26. XI.

Zásobovací

akce ve mlýně v Komárovicích. Získáno 10 q mouky – odvezeno na Oznici.

28. XI.

Přepadem

vojenského auta zastřelena 2 členná posádka u obce Liptál.

 

Vyhozen

železniční most přes Bečvu u Vsetína a přerušeno telefonní a telegrafní vedení.

 

Přerušení

telefonního a telegrafního vedení přeřezáním 14 dřevěných sloupů mezi obcemi Kudlovem a Ludkovicemi.

29. XI.

Bojem

s německými jednotkami Praha-Prosek ukořistěno: 3 pistole a 13 granátů.

 

Přepadem

vojenského vlaku Hulín – Říkovice přeřezány hadice.

 

Vyhozen

muniční vlak.

 

Přepadem

vojenské jednotky u Liptálu zabit 1 německý voják a ukořistěny 2 kulomety.

 

Přepadem

četnické stanice, pošty a fy Baťa ve Všechovicích získány zbraně, zničeno spojení, získána zimní obuv. Ukořistěno: 2 pistole a náboje. Stanice demolována, pošta částečně.

30. XI.

Přepadem

německé továrny na prádlo Vil. Richter v Bystřici p. H. ukořistěno prádla v ceně 500.000 K. Účel akce: získání zimního prádla.

 

 

 

 

 

Prosinec 1944

1. XII.

Přepad

četnické stanice Blazice. Přestřelka. Získáno: 4 pistole a náboje, telefonní spojení zničeno. Účel akce: získání zbraní, podlomení četn. služby.

2. XII.

Přepadem

vojenských jednotek německé branné moci u obce Kudlov ukořistěno: 4 pušky, 2 pistole a 44 ručních granátů.

 

Přepadem

u Veletína ukořistěno: 3 pušky.

4. XII.

Přepad

německého příslušníka Karla Honzíka – dvůr Vidláč. Účel akce: potrestání a získání zbraní. Získáno: 1 puška a oděv.

5. XII.

Přepad

četnické stanice Pavlovice. Účel: získání zbraní. Ukořistěno: 2 pistole a 60 nábojů.

6. XII.

Zásobovací

akce v mlékárně Šišma. Získáno 250 kg másla.

8. XII.

Bojem

se stráží německého voj. skladiště v Brodku u Přerova zabito několik německých vojáků, rovněž několik bylo zraněno.

 

Bojem

se stráží německého skladiště ve Vnorovech ukořistěno 6 kusů pušek a 6 kusů automatů.

9. XII.

Přepad

německé stráže u muničního skladu u Valšovic. Účel akce: získání zbraní a trhavin. Získáno: 1 pistole, 1 granát. Raněn 1 Němec.

13. XII.

Přepad

četnické stanice Soběchleby. Účel akce: získání zbraní a sražení horlivosti ve službě. Získáno: 2 pistole a střelivo.

15. XII.

Přepadem

německé vojenské hlídky u obce Drslavic ukořistěno: 2 pušky, 1 pistole a větší množství nábojů.

16. XII.

Přepad

německé stráže v Paršovicích. Účel akce: klamání při převozu map, plánů, hlášení a zbraní.

 

Přepad

protektorát. četníka Lva Erla v Choryni.

20. XII.

Zastřeleni

dva zrádci a konfidenti Gestapa v Hovězím a 1 německý důstojník na silnici u Lidečka.

25. XII.

Přerušeno

telefonní a telegrafní vedení v okolí Vsetína.

28. XII.

Přepad

německo-protek. četnické hlídky u Žákovic. Přestřelka.

 

Přepad

německo-protek. četnické hlídky u Simře. Přestřelka.

29. XII.

Zásobovací

přepad tabákového skladu v Kelči. Získáno 70.000 kusů cigaret. Škoda 35.000 K.

 

 

Po celý měsíc prosinec prováděny destrukční, sabotážní akce a přepadávání menších německých jednotek.

 

 

 

 

 

Leden 1945

1. I.

Přepadem

pošty v Malenovicích získáno 173.000 K.

 

Přepadem

maďarské jednotky v Napajedlích ukořistěno: 11 pušek, 2 lehké kulomety, 3 automaty, munice, ruční granáty a 4 maďarští zajatci dovedeni do štábu.

2. I.

Přerušena

trať Lešná – Hustopeč.

 

Přepadem

revíru „Bílý Vlk“ u Kobeřic ukořistěno: 1 italská kulovnice a 40 kusů nábojů.

 

Přepad

Maďarů u Opatovic (4 muži). Účel: získání zbraní. Získáno: 1 puška, 1 pistole, střelivo.

5. I.

Bojem

s maďarským oddílem ve Vlachově Lhotě v síle 25 mužů ukořistěno: 5 automatů, 3 pušky, 2 pistole a 5 granátů.

6. I.

Bojem

s německým oddílem u Velkého Ořechova zabito 7 Němců a několik zraněno.

 

Letáky

rozhozeny mezi německou armádu s výzvou, aby odmítli dále bojovat a přešli k partyzánům.

 

Přepadem

odzbrojen německý voják u Týna. Získáno: 1 puška a střelivo.

8. I.

Destrukcí

vyhozen nákladní vlak čís. 6547 na trati Hranice – Valašské Meziříčí v km 11,9 u Milotic. Vlak 13 vozů. Lokomotiva a 9 vagonů zničeno, trať zničena. Účel akce: zničení vlaku a přerušení dopravy.

9. I.

Přepadem

revíru Haluzice ukořistěno: 2 kulovnice, 10 kusů nábojů a přerušeno telefonní vedení.

10. I.

Přepadem

revíru obce Jablunkova získáno: 20 kusů loveckých zbraní.

 

Zabaven

sklad koženého šatstva v Olomouci, ukořistěno: 60 kožených obleků, větší množství prádla, civilních šatů a zimníků.

 

Zničení

telefonního a telegrafního vedení v délce 100 m. Účel akce: přerušení spojení Choryně – Val. Meziříčí (2 dny přerušeno).

 

Zničení

telefonní a telegrafní vedení mezi Miloticemi a Hustopečí v délce 200 m. Tel. tyče čís. 197, 199-201. Spojení Hranice – Valašské Meziříčí přerušeno 3 dny.

11. I.

Belgičtí

partyzáni převzati do brigády v úseku Jablunka; přinesli s sebou celou partyzánskou výzbroj.

14. I.

Přerušení

tratě Uh. Brod – Vlárský průsmyk.

 

Bojem

ukořistěno: 1 puška, 5 pistolí a mnoho nábojů.

15. I.

Přepadem

maďarské jednotky jedoucí na voze ukořistěno: 2 pušky a 2 pistole.

 

Bojem

s německými jednotkami u Makova ukořistěno: 11 pušek, 8 automatů a větší množství nábojů.

 

Přepadem

v prostoru Drslavice – Hluk ukořistěno: 2 pušky a 4 pistole.

 

Přepadem

německé jednotky v obcích Racková – Míškovice – Kostelelc – Zlín ukořistěno: 25 pušek, 4 automaty, 9 pistolí, 15 ručních granátů, 1 pancéřová pěst a zničena 2 německá vojenská auta.

 

Zabavení

skladu s ekrasitem ve Val. Meziříčí u obchodníka Dvořáka.

16. I.

Vyhozena

trať mezi Polomí a Polouvsí.
Soustavné ničení tratě mezi Polešovicemi a St. Městem.

 

Zastřeleni

3 němečtí vojíni.

 

Přerušování

kolejnic a zničení lokomotiv na trati Přerov – Říkovice.

 

Přepadem

ukořistěn 1 automat u obce Želechovice.

 

Přepad

německo-maďarské stráže v polesí u Valšovic. Účel akce: získání zbraní. Získáno: 3 pistole, 7 pušek a střelivo.

17. I.

Destrukce

nákladního vlaku na trati Hulín – Přerov. 8 vagon rozbito, 150 cm kolejnic vytrženo, kolejnice v délce 70 cm poškozena. Provoz 6 hodin přerušen.

18.I.

Přepadem

německého oddílu u obce Klečůvka ukořistěny 2 pistole.

 

Přepadem

německého oddílu u obce Topolná ukořistěno: 2 pušky a 1 automat.

 

Boj

s SS-many o bunkr na Oznici. Padli 2 partyzáni. Zvláště se vyznamenal český partyzán Gustav z Brňova, který držel v šachu 250 německých vojáků po dobu 5 hodin. (Padl.)

20. I.

Bojem

s německým oddílem na vizovsku zastřeleni 3 Němci a ukořistěno: 3 pušky, 1 kulomet a větší množství nábojů.

 

Destrukce

v měšťanské škole v Hošťálkové. Výbuch odpoledne, počet zabitých Němců nezjištěn.

22. I.

Zničení

telefonního vedení Týn – Lipník.

25. I.

Zastřeleni

2 maďarští důstojníci v úseku Troják – Kateřinice.

 

Přerušení

telefonního vedení v obcích: Šumice – Vsetín – Kateřinice.

 

Přepadem

německého vojenského oddílu v obci Lužná ukořistěno mnoho nábojů, rozbito 1 vojenské auto a zabit 1 německý voják.

 

Přepadem

ukořistěno 250 kg dynamonu.

 

Zničen

železniční most ve Vsetíně.

 

Zničena

trať mezi Bělotínem a Hranicemi.

 

Bojem

s německou jednotkou zabit 1 partyzán a ukořistěno 5 kg výbušnin.

 

Srážka

se smíšenou četnickou hlídkou (2+4) v Loučce. 1 četník těžce raněn a 1 partyzán padl.

 

Přepadem

odcizeno 200 kg dynamolu ve Val. Meziříčí.

28. I.

Přepad

německé hlídky u Velké. Získáno: 1 puška, 1 pistole a střelivo.

29. I.

Přerušení

trati u Jablunky a zastaven provoz na trati.

 

Přepadem

získáno větší množství zbraní.

 

Přepadem

četnické stanice v Březolupech ukořistěno: 4 pistole a munice.

 

Přepadem

SS-manů ve Vizovicích ukořistěno: 4 pušky a 1 pistole.

 

Zničeno

telefonní vedení v délce 60 m a německého dálnopisu v úseku Vizovice – Vsetín.

 

Vyhození

elektrického továrního transformátoru ve zbrojovce v obci Jasenice.

 

Přepadem

ukořistěn 1 těžký kulomet.

 

Přepadem

v obci Zádveřice ukořistěno 6 automatů od SS-manů.

 

Zničeno

telefonní vedení Liptál – Vizovice.

 

Zadržen

slovenský vyzvědač a dodán do štábu.

30. I.

Přepadem

německé finanční stráže ukořistěno: 3 pušky a 3 pistole.

 

Přepadem

ukořistěno: 2 automaty, 2 pistole a zabiti 2 Němci.

31. I.

Destrukce

na trati Hranice – M. Ostrava mezi stanicemi Polom – Něm. Jeseník. Vyhozen nákladní vlak, 7 vozů rozbito, 80 cm kolejnic vytrženo, kolej v délce 100 m poškozena. Doprava přerušena 2 dny.

 

 

 

 

 

Únor 1945

1. II.

Destrukce

železniční trati Vsetín – Jablunka. Most vyhozen.

 

Přepadem

ukořistěno: 25 pušek, 1 automat, 3 pistole, 36 ručních granátů, 5 kulometných pásů, 1.500 kusů nábojů a 1 pancéřová pěst.

 

Zničení

telegrafního a telefonního spojení. Zničeno: 8 sloupů mezi Val. Meziříčím a Bystřicí u Branek. Přerušeno 5 dnů.

2. II.

Přestřelka

s Maďary u Opatovic při odcizování zbraní. Získáno: 1 puška a 150 nábojů.

3. II.

Přepadem

bytu Němce Josefa Dresslera v Paladově ukořistěno: 3 pistole.

 

Zajištění

vysílačky, padl 1 partyzán a 1 německý voják v Kateřinicích.

5. II.

Přepadem

ukořistěno 200 l benzinu ve Val. Meziříčí.

6. II.

Bojem

s SS-many na Bílovských pasekách u Rajnochovic padlo 10 partyzánů, na základě zrady. 1 partyzán se zachránil. Počet padlých Němců nebyl zjištěn.

7. II.

Zastřelen

gestapák „Velký Franta“ B-105 ve Val. Meziříčí a získána 1 pistole.

 

Zastřeleni

3 SS-mani v Komárovicích a ukořistěny 3 pistole. Při destrukčních pracích našeho oddílu nastal v Přerově výbuch Němci položených náloží.

8. II.

Přepad

SA-manů ve škole v Komárovicích. 3 SA-mani zastřeleni. Získáno: 4 pistole, 1 puška a střelivo.

 

Bojem

s Němci v Rajnochovicích (dům č. 24) 10 Němců zabito, 8 raněno, 6 partyzánů padlo, 4 zajati.

9. II.

Přerušení

telefonního vedení mezi Poličkou a Val. Meziříčím trvalo 7 dnů.

 

Přepad

SA-manů v Polici. 1 Němec raněn, 7 odzbrojeno. Získáno: zbraně, oděv, střelivo. Škoda 100.000 K.

10. II.

Přepadem

ukořistěno 800 l benzinu ve Val. Meziříčí.

 

Přepadem

německého auta ukořistěno 3.000 kusů nábojů.

11. II.

Přepad

SA-mana Schneidra v Kelči. Získáno: 1 pistole a náboje.

12. II.

Odzbrojení

protek. četníka u Paršovic. Získáno: 1 pistole a 15 nábojů.

13. II.

Zastřelen

německý vojín a přerušeno dálnopisné vedení se Zlínem.

 

Zastřelení

německého strážného u hradu Helfštýna. Získáno: 1 automat, 2 zásobníky se střelivem a vysoké boty.

15. II.

Přepadem

ukořistěno: 50 kg dynamolu a vysílací stanice.

 

Přepadem

německo-maďarské skupiny získáno: 6 pušek a střelivo.

 

Zničení

polního dálkového vedení Hranice – Lipník.

 

Přepad

německé hlídky mezi Vitonicemi a Žákovicemi. Získáno: 1 pistole se střelivem a 2 pušky se střelivem.

 

Odzbrojení

maďarské hlídky. Získáno: 2 pušky, 1 pistole, střelivo a 1 ruční granát.

16. II.

Bojem

zastřeleno několik Němců a ukořistěno: více pušek a 2 automaty.

17. II.

Přepadem

220 Maďarů ukořistěno: 70 pušek, 580 nábojů, 81 ručních granátů a 2 automaty.

 

Odzbrojení

protekt. četníka získána 1 pistole a střelivo.

 

Zastřelení

2 SA-manů v Byškovicích. Získáno: 2 pistole a střelivo.

 

Přepad

četnické stanice v Tršicích. Získáno: 4 pistole a 112 nábojů. Poštovní úřad a stanice demolovány.

 

Přepad

lesního správce na Cvrčově.

 

Přepad

německé hlídky u Lhoty Radkov. Získána 1 puška.

18. II.

Přepadem

maďarské posádky ukořistěno 175 pušek.

 

Zastřeleni

2 SA-mani v Byškovicích a ukořistěno 8 automatů a 8 pistolí.

 

Přepadení

SA-manů v Policích a ukořistěno: 2 automaty a 2 pistole.

 

Přepadem

maďarské stráže u muničního skladu získáno: 2 pušky a střelivo.

19. II.

Destrukce

nákladního vojenského vlaku čís. 91542 mezi stanicemi Hustopeče – Milotice v km 13.08. Lokomotiva a 16 vozů vykolejeno, 1.30 m kolejnice vytrženo. Doprava přerušena 3 dny.

20. II.

Zadrženi

2 Jihoslované z maďarské armády a předáni štábu.

 

Přepadem

maďarské posádky v Bránkovicích ukořistěny zbraně.

 

Popraveni

3 Vlasovci, příslušníci německé protipartyzánské kontrarozvědky, mezi nimi byl zástupce velitele Pinkase.

22. II.

Boj

s oddílem SS-manů v Lipině.

 

Odcizen

z kamenolomu ve Výklekách dynamon.

23. II.

Přepadem

maďarské posádky v Divokách ukořistěno: 1 kulomet a 2 automaty.

24. II.

Zastřelen

nebezpečný gestapák SS-man Ed. Fárka s jeho ženou ve Val. Meziříčí.

 

Zničení

telegrafního a telefonního vedení mezi Policemi a Kunovicemi v km 52.1 až 52.3. Přerušení 5 dnů.

25. II.

Bojem

s německou posádkou u Lidečka zničeno 1 auto a raněno několik Němců.

 

Bojem

s německou posádkou na Bílém kříži zabiti 2 Němci, 1 raněn a zničena meteorologická stanice. 1 partyzán padl.

26. II.

Přepadem

muničního skladu u Opatovic získáno 40 kg dynamonu, maďarská hlídka odzbrojena.

29. II

Zničen

elektrický vypínač ve Vsetíně a provoz zastaven na 4 dny.

 

Zničena

transformační stanice ve Val. Meziříčí.

 

Přerušeno

telefonní vedení v prostoru Napajedel.

 

Bojem

s německou jednotkou v prostoru Zlín – Jaroslavice ukořistěno: 4 pušky, 4 automaty, 3 pistole, 16 ručních granátů, větší množství nábojů a zastřeleni 3 němečtí vojáci.

 

Přerušeno

telefonní a telegrafní dálkové vedení v prostoru Hrádek, zničeno vysoké napětí.

 

Bojem

s německou jednotkou zabito několik Němců, několik raněno a ukořistěno: větší počet pušek, 1 automat, 400 kusů ručních granátů, tritol a zničeno nákladní auto.

 

Boj

s německou posádkou u obce Lipina. Zabit 1 německý vojín a 5 raněno. Padl 1 partyzán a 3 raněni.

 

Bojem

s německou posádkou u Petrova zabit 1 Němec, 1 raněn a ukořistěny pušky.

 

Bojem

u obce Racková vzato do zajetí 14 Němců, ukořistěno: větší množství granátů, 1 puška, 1 vysílací stanice u obce Lužná.

 

Bojem

u obce Liptálu zastřelen 1 německý vojín a získáno 5 kg výbušnin a zbraně.

 

Bojem

u obce Liptálu zastřeleni 2 němečtí vojáci.